Friday, November 24, 2023

பாரதி


பாரதி 
நீ 
பா ரதம் தன்னில் 
விடுதலை வேட்கை பூட்டி
தமிழ்த் தேர் ஓட்டிய
சாரதி. 


நீ பிறந்த   
எட்டைய புரம் 
உன்னை 
தன் மடியில் பெற்றது
பாருக்குள்  
யாருக்கும்   
கிட்டா வரம். 

சின்னச் சாமி
பெற்றெடுத்த 
பெரிய சாமி
நீ.

அறியா வயதிலேயே 
தமிழ் அறியாய்
என நினைத்த 
காந்திமதி நாதனுக்கு 
தமிழ் அரியாய்
சீறிய தமிழ் 
உன் 
சீரிய தமிழ். 

நெல்லை நகர் வாழ் 
காந்திமதி நாதனே
நின் நாவில் 
தமிழ் செய்து  
காந்திமதி நாதனை 
வெற்றி கொள்ளச் 
செய்தானோ?

உன் 
நாவில் உதித்த 
முதல் வெண்பா
ஆனது ஓர் 
வெற்றிப் பா. 

அப் பா கேட்டு உன் 
அப்பா மட்டுமின்றி 
அரசு அறிந்தது 
ஊர் அறிந்தது 
பார் அறிந்தது 
பாரதி 
சின்னப் பயல் அல்ல 
சின்னப் புயல் 
என்று. 

பணத்தை எடை போட்டு 
வீசைக்கும் 
பொருள் 
ஆசைக்கும் 
கவி பாடும் 
புலவர் பலர் 
ஈடாவரோ உன்
ஒரு பக்க 
மீசைக்கு?

சோற்றுக்கும் 
சுகத்துக்கும்
வாழ்வுக்கும்
வசதிக்கும் 
பாட்டெழுதவில்லை நீ. 

மண் விடுதலைக்கும்
பெண் விடுதலைக்கும் 
கவி பாடுதலை 
உயிர் வாழ்தலை விட 
உவப்பாக 
செய்தவன் நீ!

இல் அம்மாவாம் 
செல்லம்மா 
எண்ணமாய் மட்டுமின்றி 
கண்ணனை 
கண்ணம்மா என்னும்
பெண்ணம்மா வாக்கி 
என்னமாய் 
கவி செய்தாய்?

கண்ணனை 
சேவகனாக்கி காட்டியது 
உன் புலமை
 
வேறு 
எக்கவிக்காவது 
உண்டா 
இவ் வலிமை??

நீ 
பரா சக்தியின் 
அருகில் அமர்ந்து   
பேசிய 
மகா சக்தி. 

எனவே தான் 
காலனை
காலால் 
உதைக்க முடிந்தது 
உன்னால். 

வங்கத்து நீரின் 
மிகையால் 
மையத்து நாடுகளில் 
பயிர் செய்ய 
அன்றே சிந்தித்தாய். 

நீர் இணைப்பு திட்டம் 
நீ நினைத்த திட்டம். 

நீ 
சேதுவை மேடுறுத்தி 
வீதி சமைத்தாய் 

சேதுவை 
தமக் கேதுவாய்
அழிக்க நினைத்து 
பீதி சமைக்கிறார்கள்  
இன்றைய 
கப்பலோட்டும் தமிழர்கள் !!

சுதந்திர 
பாரதத்தின் மீது
நீ கொண்டாய் 
நம்பிக்கை. 

உனை களவாடி
சென்று விட்டதே ஒரு
தும்பிக்கை?

உன் பேனா வடித்த 
இன் தமிழ் படிக்க  
ஊறியது 
என் நா. 

நீ 
புவியின் 
செவிக்கு  
தேனூற்றிய
கவி. 

பூணூல் 
தரித்த 
பா நூல் நீ.

நீ 
காக்கைக்கும் 
குருவிக்கும் கூட
பாட்டெழுதிய 
தமிழருவி.  

உன் கவி 
உள்ளவரை 
போகாது  
தமிழ் அருகி 

பருகிட 
ஆசைதான்   
பாலால் உன் 
கால் கழுவி 

பால் கிடைக்கும் 
எனக்கு இன்றே! 
உன் 
தாள் கிடைக்குமா 
தமிழ்க் குன்றே??

Wednesday, September 20, 2023

ஸநாதனம்பாரதத்தின் 
புராதனம்
நல்லறிவின் 
சாதனம் 
பண்பாட்டின் 
மூலதனம் 
அதுவே  நம் 
ஸநாதனம்  

ஸநாதனம்  ! 
டெங்கு போல் 
மலேரியா போல் 
கொரோனா போல் 
ஒழிக்க வேண்டிய வியாதி,
என்று கொக்கரிக்கிறது 
ஓர் அரசியல் வியாதி 

சொத்தை காக்க 
மகளை 
மணந்தவன் 

அந்த சொத்தை 
தனதாக்கி  
விரிவாக்கியவன்  

தமிழை 
விற்று 
அரசியல்  
பிழைத்தவன் 

அவர் தம் 
எச்சத்தின் மீதி
இந்த 
விதண்டா வாதி!

அந்நாளில் 
ஊரை தன் 
வாயில் போட்டு 
ஏப்பம் விட்டது ஒரு 
குரூர  நிதி

ஊர் பணத்தில் 
அந்த குரூர நிதி 
ஆனது குபேர நிதி! 

அந்த 
குபேர நிதியின் 
பேர நிதி 
இந்த குறு மதி. 

சனாதனம்  
உன் திரைப்படத்தின்  
நடனம் அல்ல. 
வைக்க.. நீக்க. 

ஸநாதனம்   
பாரதத்தில்  
பல கோடி பேரின் 
பால படனம். 
நீ நினைத்து 
ஆகிடுமோ அதில் 
சேதனம்!

பன்னெடும் 
காலமாய்  
வாழ்க்கைக்கு 
வழிகாட்டும்
படலம். 
அதன் ஆழத்தை 
விஞ்சாது 
எந்தக் கடலும் !

அது 
விஞ்ஞானம்
தொட முடியா 
மெய்ஞ்ஞானம்! 
இதை அறியாதிருப்பது 
அஞ்ஞானம் !

வழி 
வழியாய் 
பாரதத்தின்  
உச்சி தொட்டு 
பாதம் வரை  
எம்முள் ஓடும்  
உதிரம்!

அதன் 
ஓட்டத்தால்தான்   
இயங்குகிறது 
நாட்டின் 
இதயம். 

காற்றை 
வெளியை 
ஒளியை 
ஒலியை 
விண்ணை 
மண்ணை 
மரத்தை 
விலங்கை 
பறவையை 
மனிதனை 
வணங்க வைத்த, 
பேரண்ட 
பூரணத்தை 
அறிய வைத்த, 

பிறப்பின் 
காரணத்தை 
புரிய  வைத்த,

மதிக்க  வைத்த   
பூரணம் - எம் 
ஸநாதனம்  

கால காலமாய் 
இந்நாடு 
உலகுக்கு 
அளித்து வரும் 
சீதனம், 
ஸநாதனம் !

முற்பகல் செய்யின் 
பிற்பகல் விளையும் 
முற்பிறவி ஒன்றுண்டு  
மறுபிறப்பும் இங்குண்டு!
இக் கருத்துக்கும் இடமுண்டு 
அதன் 
மறுப்புக்கு இடமுண்டு!

வலதுக்கு 
இடம் கொடா 
இடத்திலும்,

இடத்துக்கும் 
வலம் கொடுக்கும் 
வலம்
இந்த சனாதனம் !   

பாவம் செய்தவன், 

தான் வாழ 
பிறரை கொன்றவன், 

தான் சுகிக்க 
பிறன் மனை வென்றவன்
மக்கள் பணத்தை 
தின்றவன்,   

அதை மறைத்து  
தனக்குத் தானே 
வெள்ளையடித்து 
நின்றவன்,   

பண முடிப்பை 
தக்க வைக்க 
தன மகளையே 
கட்டியவன் 

வீட்டில்
தெய்வ உபச்சாரம்
செய்து 
வெளியில் 
அதை அபச்சாரம் 
செய்பவன்! 
   
இவர்களின் 
எத்துணை பாவங்கள் ?
அதனால் 
எத்துணை விளைவுகள் ?

தண்டனையாய்
விளையும் 
அத்தனையும்!
அன்று
காக்க வாராது   
எத் துணையும்!!

அத்தனையும் 
நீ சுமக்கும் 
பாவ மூட்டை 

வராது விடுமா - அவன் 
தர்ம சாட்டை?
விடாது வருமா - உன் 
பதவியும் உதவியும்? 

சட்டத்தில் நீ 
போடலாம் 
பல ஓட்டை!
அதனால் 
வென்றிருக்கலாம் 
பலர் ஓட்டை! 
ஆனால் 
ஆண்டவன் காதில் 
நீ மாட்ட முடியுமா - ஒரு 
தோட்டை?
அவன் சக்தி 
விடாது உன் 
வீட்டை!

அரச குலமா 
ஆண்டி குலமா  
வலியவனா 
வறியவனா 
அறிவாளியா 
அறிவிலியா 
பாகுபாடின்றி 
சமத்துவம் 
காட்டும்
ஓர் தத்துவம்!

அதன் பெயர்    
இந்துத்துவம்!
அதன் உயிர்  
ஸநாதனம்  .   

ஆதியில்லை 
அந்தமில்லை 
முதல்  
தெரியாது 
முடிவு   
கிடையாது!

நதிக்கரை 
நாகரீகத்தின் 
முதல் மூலதனம் 
ஸநாதனம் !

சூரியனை
சந்திரனை
காற்றை 
மலையை 
நதியை 
வழிபட்டவன்  
சநாதனியே ! 

உன் பாட்டனாலேயே 
முடியாததை    
நீ 
ஒழிக்க முடியுமா 
தனியே?

நீயும் 
உன் குடும்பமும் 
தமிழகத்தை 
பிடித்த 
பிணியே!  

உன் 
கலகத்தால்
உன் 
கழகத்திற்கு 
இனி  
சனியே!

முகலாயம்  
ஒழிக்க முடியாத ஒன்றை 
சாராயம்  
ஒழித்து விடுமா?

வெள்ளையர் 
வெல்லாததை  
கொள்ளையரா 
வென்று விடுவர்?

நீர் செய்வது  
அதிகப்பிரசங்கித்தனம் 
எம் அகராதியில் 
ஓட்டு பொறுக்கித்தனம்.  
 
இன்று 
எதிர்ப்பு எழுந்தபின் 
ஸநாதனம்  வேறு 
இந்து மதம் வேறு என்று 
சிந்து பாடுகிறான்  
வண்டு  முருகன்! 

ஆயிரம் 
குடமுழுக்கு செய்ததாய் 
விளம்பரம். 
பத்தாயிரம் முழுக்கு 
செய்தாலும் கிடைக்காது 
நல் வரம். 

உண்டி திருடி 
உண்டி செய்வோர் 
அறவோர் 
ஆகார்!
அவர் 
நல் விதமாய்  
சாகார்!  

சனாதனம் 
தூற்றியவனை
மன்னிக்காது - அவன் 
சன்னிதானம்!

இது உன் 
இழி செயல் கண்டு 
நான் பாடும் அறம்!
கண்டும் காணாது 
போனால் 
நான் வெறும் மரம்! 

த்ராவிடத்தின்
பொருள் கூட 
தெரியாமல் 
அதன் பெயரில் 
பிழைப்பு நடத்துவது 
பொருள் கூட்ட  
மட்டுமே. 

திராவிடம் 
என்ற சொல் 
ஸநாதனம்  பிரசவித்த 
சொல்!

இமயம் 
வசித்தவன்  உதித்த 
சமயம் 
சனாதனம்!

புராதனத்தில் 
மலையாளும் 
சங்கரன்
மலையாள நாட்டில்   
அவதரித்து 
நாடெல்லாம் நடந்து 
ஸநாதனம்  
செழிக்க செய்தான். 

அவன் தன் 
குரு விடம் 
சுய அறிமுகம் 
செய்கையில்   
உதிர்த்த சொல்.
திராவிடம்.

உன் பாஷையில் 
சொன்னால் 
அது வட மொழி!
என்றும் வாடா மொழி.
'போடா'  மொழி அல்ல! 

சொல்லை 
கடன் வாங்கி 
பொருளை திரித்து 
அரசியல் வியாபாரம் 
நடத்தினால் 
ஸநாதனம்  அழிந்து விடுமா?

பூனை கண்ணை மூடினால் 
பூலோகம் இருண்டு விடுமா?

சனாதனம் 
பழிக்கும்  எந்த
உயிரும் நாதியற்று 
உதிரும்! 

சுடராது 
உன் வீட்டு அகலும்.
போலியான 
பேரும் புகழும் 
உனை விட்டு அகலும். 
விடியாது உனக்கு பகலும். 

கரை பட்ட 
கரை வேட்டி சடலம்
அது அடங்க
கரையை  
கொடாது கடலும்!

சனாதனம் 
செய்யா எந்த 
நன்மையையும்  
த்ராவிடம்  
செய்ததில்லை. 

சனாதனத்தை 
தூற்றியவர் 
வாழ்ந்ததாய் 
சேதியில்லை. 

தேர்தலில் 
தேர்வடைந்த மகனாய் 
இருப்பினும் 
நீ 
அரசியலில் என்றும் 
தேர்வடையா மகன்தான்!

தமிழ் 
நுணுக்கமான 
மொழி!
தவறில்லாமல் 
சரியாய் படி.

இனியாவது 
தர்மத்தை பின்பற்றும்  
அரசியல் விழை!
இல்லையேல் 
வரலாற்றில் 
நீ ஒரு 
அரசியல் பிழை!

நீ அழிக்கும் 
அறம் 
உனை அழிக்க 
ஒரு நாள் 
பிளந்து வரும் 
தூணை!

நீ தூற்றும் 
நல்லறம் 
உன் 
அகம் அழிக்க 
ஏற்றிடும் நாணை !

இது 
புரம் எரித்தவன் 
மீதாணை!   

நல்லவை போதிக்க 
நான் மணிமேகலை கண்ட
அரவணன் அல்ல !
உன் 
அல்லவை கண்டு 
அறம் பாடும் 
சரவணன்!

Wednesday, June 3, 2015

ஞானதேசிகன் பிறந்த நாள்!!!


இசைத் தலை கொண்டு 
இசைத்தலை செய்து
இசைக்கலை உச்சம் தொட்ட 
இசைத் தலை நீ.

உன் இசை 
வெறும் இசையல்ல,
புவியின் மிசை 
பல கோடி காதுகளை ஈர்த்த 
செவி யீர்ப்பு விசை

நாடி நரம்பு தசை 
தாண்டி 
உள்ளத்தின் மிசை 
ஒட்டிய பசை

அன்னக்கிளி தொடங்கி 
70, 80 களில் 
நீ 
இசை போட்டு முடித்ததையே 
நாங்கள் இன்னும் 
அசை போட்டு முடிக்கவில்லை

உன் 
மொத்த இசையையும் 
ரசித்து முடிக்க 
போதாது வாழ் நாளே.

உன் இசையில் கிரங்காத 
ஓர் நாளும் 
பாழ் நாளே!

நீ பிறப்பிக்கும் 
இசையால் 
இருக்க முடியாது 
இலை மறை

எனவே தான் 

வரை முறை இன்றி 
ஒவ்வொரு முறையும் 
உன் இசை 
தாண்டிச் செல்கிறது - பல 
தலை முறை.

திரைக்கும் 
தரைக்கும் 

கோடம்பாக்கம் 
வரைக்கும் 
மட்டுமின்றி

வான் 
பிறைக்கும்
பிறை சூடும் 
இறைக்கும்

இறை சொல் 
மறைக்கும்

சென்று சேர்ந்த
உன் இசை 
இறை இசை.

அது என்றும் 
ஆனதில்லை இரை இசை

உடலுக்குத் தான் வயது 
எழுபத்து இரண்டு. 
உன் இசைக்கல்ல.

ஊனுக்கு வய துண்டு 
உனக்கு வய தில்லை

உடல் பெயர் தான் 
இளையராஜா 
உன் பெயர் இசை தான்.

இன்று போல் 
என்றென்றும் 
நல்லிசை பிறப்பித்து 
இசை உலகை சிறப்பித்து

இன்னும் நூறாண்டு 
இசைப் பாராண்டு

இசையே எல்லாமாய் 
எல்லாமே இசையாய்

ஞான தேசிகன் பல்லாண்டு 
கான தேசிகனாய் வாழ 
இறைவனை வேண்டுகிறேன்.

Monday, February 23, 2015

சங்கர குரு!!


விழுப்புரம்
மடியில் 
விழுந்த 
சிவப் பழம்
நீ. 

அந்த சமயம், 
பேறு பெற்றது 
இந்து சமயம்
பின்னாளில்  
எண் புறம் சென்று 
ஞாலத்துக்கு 
ஊட்டினாய்  
ஞானப் பழம்.

நீ பிறந்த 
நட்சத்திரம் 
பெற்றது 
நற் பத்திரம்  

அனுஷத்தில்
பலர் பிறக்கலாம்  - வெறும் 
மனுஷனாய் 
நீ மட்டுமே ஆனாய் - பெரும் 
புருஷனாய் 

உன் பாதம் 
தன் மேல் பதிய - இம் 
மண் தவம் செய்தது 
பல நூற்றாண்டு  

பின் 
உன் பாதம்
தன் மேல் 
பதியும் பேறு பெற்றது 
ஒரு நூற்றாண்டு  

உலக நன்மைக்காய் மட்டுமே 
தவம் 
செய்த 
சிவம் நீ. 

உலகம் உய்ய - அந்த 
சிவம் 
செய்த 
தவம் நீ.

என் னொத்த  
அறிவிலா  
மடங்களுக்கு
நின் மடம்  - நல்
வழித் தடம்.

நீ ஆட்சி செய்த 
கலவை பீடம் 
இந்து தர்மத்தை  
வெளுத்த    
சலவை பீடம். 

இறை நம்பிக்கை - ஒரு 
இழி நம்பிக்கை  - என நம்பிய 
கருங்கட்சி நகரான   
திருக்கச்சி நகர் 
நீட்டியது  
உனை 
நம்பி  கை. 

வீண் போகவில்லை 
நீட்டிய கையின் 
நம்பிக்கை. 

நான் இருக்கேன் என 
அபயக்கை தந்த துன் 
திருக் கை. 

அன்று தொட்டு  
காமாக்ஷித் தாய் மடியில் 
அமைந்தது உன்
இருக் கை.

அண்டியவர்க்கு 
அருளை 
கிள்ளித் தராமல் 
அள்ளித் தந்தது 
உன் இரு கை. 
நாத்திகம் 
நகரா திருந்த 
கச்சி  நகர் 
ஆத்திக நகராய் 
திருந்தச் செய்தது 
உன் அருட் கை 

நின் 
சாத்வீக பலம்
கரைத்தது 
நாத்திகச்  செருக்கை 

உலகம் 
உவந்து 
உணர்ந்தது 
உன் அருட்
பெருக்கை   


அந்நாள் தொடங்கி 
இந்நாள் வரையில் 
திருக்கச்சி 
தலைநகராய்,  
காமாட்சி கட்சி 
காமகோடி ஆட்சி 

கச்சியில்அமர்ந்து 
அண்டம் 
ஆண்டது உன்
தண்டம்.

அண்டிய 
பேர்க்கேல்லாம் 
பிண்டம் கடைத்தேற 
வண்டி வண்டியாய் 
உன் அருள் 
அகண்டம். 

பாரதம் முழுதும் 
பாதம் கொண்டே 
ப்ரதக்ஷிணம் செய்த 
தட்ஷிணன் நீ. 

திருப் பாதம் தாங்கும் 
அரும் பேறு பெற்ற 
உம் கால் தூசி 
எங்களுக்கு  
இன்னொரு காசி

பெரியவாளாய் தோன்றி 
பெரியவாளாய் வாழ்ந்து  
அறியாதவாளின் 
அறியாமையை 
அறுத்தெறிந்த 
அரிய வாள்.

நீயே 
பெரியவா என்னும் 
பெரிய வார்த்தைக்கு 
உரியவா 

தர்மத்தை 
தழைக்கவிட 
வந்த 
வலியவா 

பெயர்  
புகழ் 
வலிய சென்று 
தேடாத 
அரியவா 

அதனாலேயே  
கோடானு 
கோடி பேரின் 
வழிபாட்டுக் 
குரியவா 

உலக இருளில் 
பொருளில்லா 
பொருள் தேடும் 
எம் பிறவிக் 
கடனை 
களைய வா 

எம் 
கர்ம வினைகளை 
அரிய வா 

அகந்தை 
அழிக்க வா 

மறைந்தும் 
மறையாமல் 
இறையாய் 
மறையாய் 
உறையும்  
மறையவா!  

எப்போதும் எம் 
மனதில்   
நீக்க மற 
நீர மர்க!  
நீர மரா 
இதயத்தில்  
நற் சிந்தை 
வந்த மரா !

இறுதிவரை    
என்  மனதில் 
நீ வாசம் 
செய்வதுவே 
நான் கோரும் 
ஒரே வரம். 

நீ வாசம் செய்திட்டால்  
உன் வாசம் எய்திட்டால் 
அத்தகு   
சுக வாசம் ஏதுமில்லை  
எத்தகு  
உபவாசம் தேவையில்லை. 

என்றும் நீ 
என் குரு 
என்றென்றும் 
என்னுடன் இரு. 
என் சிந்தை 
மறவா துன் உரு.
ஏனெனில் நீ 
கேட்காமலே கொடுக்கும் 
கற்பகத் தரு! 

Saturday, February 9, 2013

Abaththa Vikatan (அபத்த விகடன்)


When it comes to secularism, none wants to express their actual views or the facts and everyone needs a safe hiding in the name of secularism. 

Viswaroopam has finally hit the theatres couple of days back and has got a grand opening which people say its going to be a grand hit! Kudos to Kamalhassan, who was not giving up till the last day but for a few cuts in the last minute. It's been told that the movie is of global standards in terms of story telling as well as the making. As usual, Kamal beats his own records and raises his own benchmarks, much to the pride of Thamizh Rasigan and Kollywood industry as a whole. 
Many mags and papers have reviewed the movie and have given their best appreciation to the whole movie. But, as many of the film makers, Directors and fans take Ananda Vikatan's review seriously majority including me don't miss to read AV review before watching any movie, irrespective of whether it matches my views or not.


Ananda Vikatan (13.02.13) has reviewed Kamal's Viswaroopam elaborately and has offered 46/100 to the movie. Means Vikatan has rated Viswaroopam as one of the good movies for to watch.

Like one of the dialogues in the movie, Vikatan too has played a double role here.

The review starts as...
குறிப்பு : அந்த ஏழு காட்சிகள் நீக்கப் படுவதற்கு முன் பார்த்த விஸ்வரூபம் படத்தின் விமர்சனம் இது.

After the narration of the story and crediting Kamal's action etc, Vikatan goes on to write...
"தீவிரவாதியை கடவுள் தான் காப்பாத்தணும்" என்று  பூஜா குமார் சொல்ல, "எந்தக் கடவுள்?" என்று கமல் கேட்பதும், "நான் இந்து. என் கடவுளுக்கு நாலு கை இருக்கும்", "அப்படீன்னா அவரை எப்படி சிலுவையில் அறைவீங்க?"   "நாங்க சிலுவையில் அறைய மாட்டோம். கடல்ல தூக்கி போட்ருவோம்" போன்ற வசனங்களும் கமல் பிராண்ட் கிண்டல்ஸ்.

Here Vikatan actually enjoys the so called 'kindals' of Kamal on the Hindu Gods (or Christian!?) and faiths. Here Vikatan takes a stand of a real appreciator of art. Wonderful! Hey people!! Please don't see through your religious glasses here. Its a movie review by a No.1 Tamil Magazine, which is renowned for generations. Just read and go on.

Again towards the end, Vikatan writes...

கமல் என்கிற நடு நிலையான கலைஞனுக்கு என்று ஒரு சமூக பொறுப்பு உண்டல்லவா? அந்த விதத்தில் குர் ஆன் ஓதிவிட்டு கழுத்தை அறுப்பது, வெடி குண்டை வெடிக்கச் செய்யும் முன் தொழுவது, 'முஸ்லிம் அல்லாதவர்களைக் கொல்ல வேண்டும்' போன்ற வசனங்களை தவிர்த்திருக்கலாமே  கமல்! 

Watch here! Vikatan has wore 'Secularist' Glasses. He asks Kamal gently and politely 'Why do you do this Kamal? You could've avoided such scenes like a person chopping another's head after reading Quran or a character saying 'kill all non muslims' na please?'. Means, Vikatan humbly requests Kamal to consider it. 

But not the dialogue which says  "நாங்க சிலுவையில் அறைய மாட்டோம். கடல்ல தூக்கி போட்ருவோம்"!

Doesn't it show your dual stand Vikatan? Is it fair on you after seeing generations of readers, you show pseudo secularism, that too in a review. 

Kamal has always been a good friend of Muslims (he never gives them up for anything, even with his atheist school of thought)  but he had guts to talk about Islamic terrorism. Unlike the opportunistic politicians or fundamentalist groups, you don't have any necessity to take sides for any benefit for that matter. 

Then why take this shameful stand, Mr. Vikatan????

Thursday, May 14, 2009

Thiruvaabaranam

Last Saturday night, I got a call from my Guruswami, with a surprise message that the Thiruvaabaranam box (Jewel box of Lord Ayyappa) of Sabarimala will be in Chennai on 10th May. Happy news added to it was that the box would be kept at an office belonging to our friend and a fellow pilgrim to Sabarimala, Mr. Jayakumar located on Tharamani Road and we can have dharshan between 7 am and 9 am. What a way to start a Sunday!

Woke up a bit early and informed many of my friends and fellow devotees and went to Mr. Jayakumar’s office, M/s Kanya Homes on Tharamani Road. Mr. Jayakumar has been successfully promoting various residential projects in Chennai. I was a bit late there and was told that the sacred box arrived at around 8 am.

Went in to the office where the holy box was kept. The office was so amazing with wonderful interiors with the sight of Thiruvaabaranam box kept right at the middle of the office majestically. The whole place looked very divine with the presence of the box. The whole office was decorated with full of flowers and a Ganapathi Homam was arranged.

The box is being taken to Bangalore via Chennai for reducing the whole weight of it. Every year, the Thiruvaabaranam (sacred jewels) for the Lord is carried from Pandhalam to Sabarimala by a single person belonging to the Pandhala Raja family. It is carried throughout by foot and takes 3 full days for them to reach the temple.

The box is completely made of sandalwood topped by silver with lots of designs and engravings. The box weighs heavy with the weight of the wood used. So it is taken to Bangalore to chip down the weight of the box without altering the size. It was said that the box was kept in many places like Sri Kapaleeswarar temple etc, for the people to have dharshan.

Mr. Jayakumar and his colleagues were blessed enough to have that holy box for couple of hours at their office premises and perform Ganapathi Homam. And I was blessed enough that I know him and have traveled with him to Sabarimala once and also was informed by my Guru at the right time.

The box is about 5 feet length and 3 feet width completely made of Sandalwood. Wonderful carvings are done all over the box. On the top portion Gaja Vaahana (Elephant, Lord Ayyappa’s carrier) is beautifully etched on silver and fixed. It is made in such a way that the entire image of the elephant is embossed and the two tusks are completely protruding out from the surface.

I had an opportunity to touch and feel the box and offer Namaskarams. I’ve seen it in Sabarimala from a distance amidst lakhs of people, where the box would be carried on the head and accompanied by the Brahman Kite (Garudan) throughout the way till it reaches the sanctum. It was definitely a blessing to have dharshan of the box at arm’s reach to touch, feel and offer prayers.

For more on Sabarimalai Sri Ayyappan click here and Sabarimalai Pilgrimage trek click here.

Thursday, April 3, 2008

Where Gods sell Goods….

I had a chance to visit Thirupporur Murugan Temple recently. For those who don’t know, Thirupporur is the holy place where Lord Muruga waged a war against the demon king Soorapadhman and killed him.

In Thamizh, ‘Thiru’ means sacred, ‘Por’ means war and ‘Oor’ means a place and thus the name Thirupporur formed. It is a very holy place and one can see pilgrims visiting this place from all parts of the country.

This temple also has a very vast pond called ‘Saravana Poigai’ adjacent to it. This is a very huge and also an ancient temple. The temple is built on a very vast area with huge pillars and ancient sculptures and carvings all over. Lord Muruga gives dharshan and blesses the devotees here.

One will take at least 45 minutes to go around the temples to have dharshan of various deities and to admire the architectural brilliance completely.

There is a magnificent Mandapam which has about 16 pillars, in front of the temple. There are lot of sculptures and images of Gods carved on all sides of the pillars.

It is our tradition (!?) to have lots of petty shops selling flowers, coconuts and fruits for the devotees to buy and offer to the Gods. Abiding by the tradition, one can see many such shops near the temple.

Most importantly, in such tourism spots one can see lots of platform shops selling balloons, sticker bindhis, plastic cricket bats and cheap goggles for kids, junk jewels and many other plastic items. Many such shops are available in plenty near this temple.

Next time when you visit the temple, even if you forget to visit the God, please don’t forget to visit these shops where you get such wonderful goods.

Need to know where to locate them????

It’s all right in front of the temple, inside this 16 pillared stone Mandapam. I think no authorities have stopped them from putting up shops there.

You know why? The shopkeepers seem to be more powerful than any other authorities. They have even tied the Gods on pillars, punishing them by making them display stands for their goods.

Where else you can find such an historic market where Lord Muruga is being tied up (arrested rather) in front of His own temple.

They didn’t leave the parents of Lord Muruga. Lord Shiva and Goddess Parvathi are seen arrested that too during their Godly wedding ceremony itself.

In one of the pillars, Lord Muruga appears with his peacock (His carrier) and 4 hands holding His Godly weapons. May be He thought they will stop their act on seeing Him with weapons. He was in no way powerful than those shopkeepers. He too was tied on the pillar along with his peacock.

Again, this time, Lord Muruga had appeared with 6 faces (Sri Shanmugar) and 12 hands with weapons in all of them, trying to stop them from arresting Gods and making Gods as their slaves to sell junk goods. And Sri Shanmugar got it from them. He had been made the main display stand there.

I had to request the shopkeepers to remove a few items so that I can take a photograph of the poor Lord Shanmugar. They removed a few which helped me take a snap after which the items were hung covering Lord Shanmugar immediately. I thanked them for allowing me to have a special dharshan for a moment.

Forget the religious importance of the place. Isn’t it a historic monument? In today’s scenario, having all these so called technological advancements, constructing even a small house for ourselves has become so difficult and tedious.

Can any of these temple authorities at least think as to how long it will take to construct such a huge temple or what kind of time; efforts and money are required for it?

We are not kings of those days to build number of temples and monuments. And we can't do that too. When we can’t build up such treasure houses, is it not our responsibility to at least preserve those monuments, which stand testimony to our culture, tradition and heritage?

I know by pointing this out I may even be called as religious fundamentalist by those so called secularists. Why because I am trying to spoil the business (??) of many petty shop keepers who are dependant on their small income.

But is it fair that what we see?? Will any one allow any other such monument to be spoiled like this? Do the temple authorities really justify allowing such shops there?? Or is there no other space in Thirupporur for allotting to the petty shops??

Or have they left it to Lord Muruga to protect His own self?

Kaakka Kaakka Kanagavel Kaakka !